Späť na dôležitý úvod článku.

Skôr ako sa dostaneme k detailnému opisu fungovania skutočne Profesionálnych a Klasických LED pásov je našou povinnosťou povedať o asi najväčšom omyle 99% zákazníkov, ktorý si vyberajú svoj LED pás na základe „LED čipov“ (3528, 2835, 5630, 5050...) , lebo niekde sa dočítali, že to ,alebo ono označenie je najlepšie, že to má najdlhšiu životnosť, najvyššie CRI, najvyššiu účinnosť a podobne.

Označenia ako (3528, 2835, 5630, 5050…) nie sú nič iné ako označenia rozmerov PÚZDIER, v ktorých je umiestnený samotný LED čip, ktorý môže byť od mnohých výrobcov kvalitných, či nekvalitných. Označenie LED čipu, ktorý sa nachádza v danom púzdre neudáva okrem nás nikto.

U nás tento údaj nájdete ako (Veľkosť LED čipu: 10x30mil, alebo 17x34mil ...) 

S týmto nesprávnym značením ("LED pás s čipmi 5630...") sa stretávame aj u drvivej väčšiny predajcov, žiaľ aj tých, ktorí sa pôsobia ako odborníci v danej oblasti.

Ďalším dôležitým detailom je Chladiaca styčná plôška na každom púzdre, ktorá sa nachádza priamo pod LED čipom cez ktorú sa vyprodukované teplo odvádza na použitý hliníkový chladič.Túto chladiacu plôšku nemajú však všetky LED pásy, alebo ak ju majú, tak PCB nie je prispôsobené na to, aby bola táto plôška k PCB prispájkovaná, bez čoho to má oveľa slabší prestup tepla na chladič.

 

Popis fungovania PROFESIONÁLNEHO LED pásu:

Tu zbystrite, aby ste pochopili prečo sú nami takto označované LED pásy iné ako konkurenčné.

Všetky PROFESIONÁLNE LED pásy musia mať v obvode okrem LED čipov a Rezistora čo majú všetky klasické LED pásy, aj ďalšiu súčiastku, vďaka ktorej má LED pás preukázateľné vlastnosti prevyšujúce Klasické LED pásy a tak je právom nazývaný PROFESIONÁLNY !!!

Táto súčiastka nazývaná Tranzistor zabezpečuje to, že taký to LED pás je možné zapájať až v 10m úsekoch z jednej strany a to aj napriek prirodzenému úbytku napätia na vedení v tomto prípade PCB – plochého vodiča (led pásu) a v niektorých prípadoch aj viac ako 10m úsekoch.

LED pás s Tranzistorom v obvode dovoľuje pokles napätia až na 21V, ale naopak aj zvýšenie napätia na 30V, pričom LED pásom tečie konštantný prúd a tak každý LED čip dostáva presne čo potrebuje a LED pás svieti rovnakou intenzitou od začiatku, až do konca, od prvého až po desiaty meter počas celej svojej životnosti.

Výhody napájania v rozsahu 21 – 30V DC sú popísané v príkladoch nižšie.

Ďalšou veľmi dôležitou funkciou, ktorú plní súčiastka – tranzistor je Tepelná ochrana.

Tá má funkciu ochrániť investované peniaze do LED pásu, čiže chrániť LED pás pred samozničením v prípade nevhodne zvoleného chladiča, prípadne nepoužitia žiadneho. V okamihu ak dôjde k zvýšeniu teploty na takú úroveň, ktorá ma vplyv na životnosť LED čipov, tak tranzistor zníži prietok prúdu, čo spôsobí, že LED čipy budu svietiť slabšie, čím budú produkovať menej tepla a takto sú chránené pred vážnym poškodením. Zníženie prúdu, čiže svetelného výkonu je len do času kým sa teplota dostane na takú úroveň, ktorá je stanovená pre dosiahnutie deklarovanej životnosti LED čipov.

Čiste teoreticky sa tieto LED pásy dajú inštalovať aj bez použitia hliníkových chladičov, ale týmto by sme nedosiahli plný potenciál LED pásu, lebo by nám to tepelná ochrana neumožnila a preto ak chceme využiť ich plný potenciál, prečo si ich aj kupujeme, tak použitie hliníkových chladičov nepodceňujte.

Tieto LED pásy sa vyrábajú výlučne len pre napätie 24V DC a výlučne s Tranzistorom v obvode, lebo bez neho sú to len Klasické LED pásy rôznej kvality !

Pre tieto preukázateľné nesporné výhody a vlastnosti prevyšujúce Klasické LED pásy sa právom môžu nazývať naše LED pásy v kategórií Professional PROFESIONÁLNYMI LED pásmi.

Popis fungovania KLASICKÉHO LED pásu:

Všetky takzvané KLASICKÉ LED pásy musia mať v obvode okrem LED čipov súčiastku nazývanú Rezistor s určitým odporom.

Ten má za úlohu, stabilizovať prúd na bezpečnej hodnote, určenej výrobcom použitých LED čipov na danom LED páse, vďaka čomu svieti LED pás určitou intenzitou.

Jedná sa o zastaralú technológiu, ktorá ale prináša so sebou isté nevýhody, kde jedná nadväzuje na druhú.

Prvou z nich je nutnosť LED pás zapájať maximálne po 5m z jedného konca pri napätí 24V DC a pri napájacom napätí 12V DC už aj pri pásoch s príkonom 7W/m sa doporučuje 5m pásu napájať z oboch strán pre rovnomerné prerozdelenie pretekajúceho prúdu na celý LED pás.

Sprievodným javom pri nedodržaní je zvýšená teplota hneď na začiatku LED pásu, oproti zvyšku pásu, čo spôsobuje pretekajúci prúd a to má za následok prehriatie LED čipov ako je ich dovolené maximu a to vedie k rýchlemu zničeniu prvých LED čipov v poradí a postupne všetkých.

Nutnosť zapájať LED pás maximálne po 5m z jednej strany je dovolené aj preto, že prirodzenou vlastnosťou vodiča v tomto prípade PCB – plochého vodiča (led pásu) je úbytok napätia na vedení, čo má za za následok pokles svietivosti na pribudajúcej metráži LED pásu.

Dôležitým faktorom je teda aj hrúbka samotného PCB. (čím je hrubšia, tým menší je úbytok napätia)

Na obrázku môžte vidieť porovnanie hrúbky PCB nášho LED pásu PROFESSIONAL a konkurenčného LED pásu nazývaného Professional, PROFI ,alebo High-End.

 

Na obrázku nižšie môžete vidieť reálny príklad neprístojného konkurenčného pomenovania pre najobyčajnejší LED pás, aký je na trhu možné kúpiť.

Označenie High-End je absolútne neprístojné takému to produktu, pretože význam tohto slovného spojenia znamená (špičkový, profesionálny, luxusný, nekompromisný).

Produkty s týmto označením sa chápu dokonca ešte ako niečo viac ako len Profesionálny.

 Používanie Rezistorov pre stabilizáciu prúdu je v dnešnej dobe zastaralé ,ale používa sa kvôli nižším výrobným nákladom. Pri dodržaní určitých nižšie uvedených zásad aj klasický ,ale KVALTNÝ LED pás dobrou voľbou pre vhodne zvolený projekt.

Pri KVALITNÝCH klasických LED pásoch pre dosiahnutie deklarovanej životnosti je preto veľmi dôležité:

  • správne dimenzované chladenie
  • dodržiavanie zapájania LED pásov
  • stabilný napájací zdroj

 

Príklad nekalej praktiky niektorých výrobcov LED pásov:

Aby výrobcovia dosiahli to, že ich LED pásy budú mať veľký svetelný výkon aj s LED čipmi, ktoré na to nie sú určené, tak jednoducho použijú také Rezistory ,aby LED pásom tiekol väčší prúd.

Toto riešenie má však krátkodobý účinok, nakoľko takto predimenzované LED čipy degradujú- slabnú podstatne, ale podstatne rýchlejšie.

Chladenie tento nezvratný proces len trochu spomalí a to len v prípade vhodného hliníkového chladiča.

Po väčšine majú takéto LED pásy aj hrúbku PCB nedostatočnú, čo ich neumožňuje zapájať ani po 5m z jednej strany aj keď sú určené pre 24V napätie.

Takéto LED pásy majú spravidla veľmi lákavú cenu a pozoruhodné svetelné výkony, avšak len na krátku dobu.

Naším cieľom je, aby každý zákazník dostal v provom rade čo najviac užitočných informácií pred nákupom, preto v našom e-shope a kamennej predajni to striktne dodržiavame. Pre jednoznačnú orientáciu sme sa pred 8 rokmi rozhodli rozdeliť produkty do kvalitatívnych tried, aby si vybral každý presne podľa svojich potrieb a tak vedel čo môže reálne od produktu očakávať.

Veríme, že po prečítaní tohto článku už budete poznať čo Profesionálny LED pás je a čo nie je. Ktorí predajcovia to nemyslia seriózne to určite preskúmaním trhu teraz veľmi rýchlo sami zistíte.

Tento článok je zároveň aj výzvou pre konkurenciu ktorej sa to týka, aby zjednali nápravu, lebo len tak môže byť trh konkurenčný a miestom ,kde nebude spotrebiteľ uvádzaný do omylu nekorektnými údajmi.

 

Naša ponuka: https://www.alfaled.sk/obchod/led-pasy

Príklady z praxe.

Najčastejším prípadom sú následovné príklady:

1. Inštalujeme LED pás dlhý 5m, ku ktorému máme 5 a viac metrový prívodný kábel s menším prierezom a prirodzene na vedení nám vznikne istý úbytok napätia a tak na vstupe LED pásu máme napríklad napätie už len 22,5V a na konci 5m LED pásu len 21V, čo pri použití našich Profesionálnych LED pásoch nie je žiaden problém, nakoľko ako je vyššie uvedené tie pracujú- svietia na 100% aj pri napätí 21V, kdež to pri klasických pásoch je nutné dimenzovať prívodný kábel taky, aby bolo na vstupe do LED pásu presne 24V, alebo zapojiť LED pás z oboch strán pokiaľ to situácia dovoľuje.

2. V prípade použitia napájacieho zdroja ,ktorého výstupné napätie je nastavené výrobne chybne, alebo poruchou na viac ako 24V, tak ak je táto odchýlka do 30V pri použití Profesionálneho LED pásu sa nič nestane, kdež to pri Klasickom LED páse len nepatrné zvýšenie napájacieho napätia vedie k nárastu svetelného výkonu, čo je sprevádzané zvýšenou teplotou, kvôli ktorej LED čipy rýchlo degradujú.

3. V prípade že inštalujeme úsek LED pásu nevyhnutne dlhý 12m, tak vieme, že úbytkom napätia po 21V bude svietiť LED pás rovnako po celej svojej dĺžke avšak len po 10-ty meter, preto v takom to prípade ak zapájame úsek dlhý 12m z jednej strany môžeme použiť zdroj s výstupom 27V, aby sme dosiahli úbytok na 12-stom metri nie viac ako 21V. Pri použití klasického kvalitného LED pásu s dostatočnou hrúbkou PCB by bolo najideálnejšie túto metráž rozdeliť na 3 úseky a to v prípade použitia skutočne kvalitného LED pásu napájaného napätím 24V DC. Pri nekvalitnom 12V LED páse niektorou konkurenciu nazývaným aj PROFI ,alebo Hi-END by bolo nutné zapojenie na 3 úseky z dvoch strán pre dosiahnutie ako takej životnosti.